• Masuk kedalam Plesk Control Panel
  • Klik pada menu Tools & Settings
  • Kemudian klik pada sub menu Server Settings

  • Ubah hostname pada kolom Full Hostname
  • Klik OK