• Masuk kedalam Plesk Control Panel
  • Klik pada menu Tools & Settings
  • Kemudian klik pada sub menu Shutdown Server